ČAKALNA KNJIGA


1. ČAKALNE DOBE ZA ZAVAROVANCE ZZZS

Čakalne dobe po stopnjah nujnosti (kliknite na povezavo in vpišite spodnje podatke v zahtevana polja)

Naročanje je možno:

2. ČAKALNE DOBE ZA SAMOPLAČNIKE

SAMOPLAČNIKI niso podvrženi pravilom čakalne knjige. Samoplačniške storitve se opravljajo izven ordinacijskega časa za zavarovance ZZZS,
ki je napisan na vratih ambulante in na tej spletni strani !!!


RAZLAGA ČAKALNE DOBE ZA ZAVAROVANCE ZZZS

V zasebni FIZIOTERAPIJI VODEB za zavarovance ZZZS vodim čakalno knjigo za prvi obisk na terapijo.

Čakalna doba pomeni število dni, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki, od prijave do prve obravnave in se vodi ločeno
za stopnjo nujnosti ZELO HITRO, HITRO (poškodbe, operiranci, bolniške, nosečnost, dojenje) in stopnjo nujnosti - REDNO (bolezni, stare poškodbe, ostali).

Delovni nalog s stopnjo nujnosti ZELO HITRO morate oddati osebno ali po pošti v roku 5 dni, s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO pa v 14 dneh od izdaje.
V nasprotnem primeru, delovni nalog za fizioterapijo postane neveljaven. Že takoj ali pa najkasneje v 5 dneh, boste obveščeni o datumu začetka obravnave.

Podatki o čakalnih dobah so objavljeni na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in na vidnem mestu v ambulantnih prostorih.

Ostale informacije je možno dobiti na internetni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje.

Odgovorni za vodenje čakalne knjige: Metod Vodeb, viš. ft.